0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Развод по взаимно съгласие

Адвокат Асен Димов е опитен в областта на семейното право и може да ви предостави компетентно съдействие при развод по взаимно съгласие. Той ще ви помогне да преминете през следните стъпки в процеса на развод:

  • Консултация: Адвокатът ще се консултира с вас и вашата съпруга/съпруг, за да разбере вашите нужди и желания, както и да определи дали разводът по взаимно съгласие е най-добрият вариант за вашата ситуация.
  • Споразумение: Асен Димов ще ви помогне да изготвите споразумение, в което ще бъдат разгледани важните въпроси, като разпределение на собствеността, детска попечителство, алименти и други семейни въпроси. Той ще се увери, че и двете страни са съгласни с условията на споразумението и че то е справедливо и балансирано.
  • Подаване на документи: След като споразумението е подготвено и одобрено от вас и вашата съпруга/съпруг, адвокатът ще подготви и подаде необходимите документи в съда, за да започне процеса на развод.
  • Съдебно заседание: В повечето случаи, разводът по взаимно съгласие изисква само едно или няколко съдебни заседания. Адвокат Асен Димов ще ви представлява пред съда и ще се увери, че съдията е информиран за всички аспекти на вашето споразумение.
  • Завършване на развода: След като съдията одобри вашето споразумение и разведете брака ви, адвокатът ще се погрижи за всички завършващи детайли, като получаване на окончателното постановление за развод и актуализиране на всички необходими документи и регистри.

Работата с адвокат Асен Димов при развод по взаимно съгласие гарантира, че вашите права и интереси ще бъдат прекратяването на брака, адвокат Асен Димов ще работи с вас, за да осигури гладко и безпроблемно преминаване през този процес. Той ще се стреми да минимизира стреса и емоционалната тежест, свързана с развода, като улесни комуникацията и преговорите между вас и вашата съпруга/съпруг.

Асен Димов ще ви предостави професионален съвет и експертно ръководство през целия процес на развод по взаимно съгласие, като ви помогне да преодолеете евентуални препятствия и да постигнете договор, който отговаря на нуждите и интересите на всички засегнати страни, включително децата, ако има такива.

С помощта на адвокат Асен Димов, ще можете да преминете през този труден период с увереност и да започнете нова глава от живота си с по-голяма яснота и спокойствие.

Бързо набиране