0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Правни услуги

Адвокат Асен Димов предлага широка гама от правни услуги, които могат да помогнат на клиентите да се справят с разнообразни правни въпроси и ситуации. Някои от тези услуги включват:

  • Семейно право: Адвокатът може да ви помогне във въпроси, свързани с развод, родителски права, алименти, имуществени спорове и други семейни проблеми.
  • Наказателно право: Асен Димов може да ви представлява пред съда, ако сте обвинен в наказателно престъпление или сте жертва на такова.
  • Трудово право: Адвокатът може да ви съдейства в случаи на неравно третиране на работното място, неправомерно уволнение, трудови спорове или при сключване на трудови договори.
  • Имотно право: Адвокат Асен Димов може да ви помогне във въпроси, свързани с недвижими имоти, като сделки, нотариални актове, наемни спорове, придобиване на имот по давност и съпричастност.
  • Дела за нарушения на Пътното движение: Адвокатът може да ви помогне да се защитите срещу глоби и санкции, свързани с нарушения на правилата на пътното движение.
  • Административно право: Асен Димов може да ви съдейства в административни дела, като обжалване на актове и постановления на държавни органи или общини.
  • Търговско и корпоративно право: Адвокатът може да ви помогне при създаване, регистрация и управление на фирми, както и при разрешаване на търговски и корпоративни спорове.
  • Застрахователно право: Адвокат Асен Димов може да ви съдейства при защита на вашите права като застраховател или застраховано лице във връзка с автокаско или други видове застраховки.
Бързо набиране