0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Адвокат – дела за превишена скорост

Делата за превишена скорост са често срещан проблем в областта на административното право и нарушения на пътното движение. Въпреки че подобни дела може да се сторят незначителни на пръв поглед, те могат да имат сериозни последици за виновния шофьор, включително глоби, наказателни точки и дори отнемане на шофьорската книжка.

Адвокат Асен Димов има богат опит в представителството на клиенти, обвинени в превишена скорост, като разработва ефективни стратегии за защита. Той работи в тясно сътрудничество с клиентите си, за да разбере всички обстоятелства около случая и да представи най-добрата възможна аргументация пред съда или административните органи.

Някои от възможните защитни стратегии, които адвокат Асен Димов може да използва, включват:

  1. Оспорване на точността на използваното измервателно оборудване: Това включва проверка на съответствието на използваните радари, лазери или други устройства със законовите изисквания и дали те са били правилно обслужвани и калибрирани.
  2. Проверка на законността на засичането: Това може да включва анализ на дали полицайските служители са спазили всички процедури, свързани със засичането на превишена скорост, и дали са предоставили правилните документи и уведомления.
  3. Анализ на доказателствата: Адвокатът може да изследва събраните доказателства и да провери дали са достатъчни и убедителни, за да се докаже превишена скорост.
  4. Обстоятелства, оправдаващи превишената скорост: В някои случаи, адвокатът може да представи доказателства за обстоятелства, които оправдават превишената скорост, като например спешна медицинска помощ или избягване на тежка авария.

Като цяло, адвокат Асен Димов е ангажиран с това да осигури най-доброто представителство и защита на своите клиенти в случаи на превишена скорост. Той разбира значението на пътната безопасност, но също така се стреми да осигури справедливо третиране на своите клиенти, които са обвинени в нарушения на пътното движение.

Работейки с Асен Димов, клиентите могат да разчитат на професионален, експертен и емпатичен подход към делата им, като се стреми да намали или дори да премахне потенциалните негативни последици от обвиненията за превишена скорост. Независимо дали става въпрос за съдебна защита или административни преговори, Асен Димов е адвокат, на когото можете да се доверите и да се уверите, че правата ви ще бъдат защитени и вашите интереси представени надлежащо.

Бързо набиране