0895 434 393, 052 60 65 65, ⚠️ РАБОТИМ С КЛИЕНТИ САМО ЗА гр. ВАРНА⚠️ asendimov@abv.bg

Обжалване на актове и постановления на КАТ

Адвокат Асен Димов е също компетентен и опитен в обжалването на актове и постановления, издадени от Контролно-оперативна техника (КАТ). Това включва административни актове, свързани с нарушения на пътното движение, като например глоби, наказателни точки, временно отнемане на шофьорската книжка или други административни санкции.

Асен Димов може да предложи следните услуги в случаи, свързани с обжалването на актове и постановления на КАТ:

  • Анализ на актовете и постановленията: Адвокатът ще изучи детайлно актовете и постановленията, за да определи дали има основание за обжалване, като вземе предвид възможните грешки, пропуски или процедурни нарушения.
  • Подготовка на обжалване: Ако се установи, че има основание за обжалване, адвокатът ще подготви мотивирано обжалване, в което ще изложи аргументите си за недействителността или неправомерността на актовете или постановленията.
  • Представителство пред административни органи: Асен Димов ще представлява клиента си пред административните органи, които разглеждат обжалването, като се бори за отмяната или изменението на актовете или постановленията.
  • Съдебно представителство: Ако административното обжалване не доведе до желания резултат, адвокатът може да продължи със съдебното обжалване на актовете или постановленията пред съответните съдилища.

Работата с адвокат Асен Димов в случаи на обжалване на актове и постановления на КАТ осигурява на клиентите му професионално и експертно представителство. Той се стреми да защити правата на своите клиенти и да допринесе за справедливостта и правилното прилагане на законите, като възрази нанеправомерни или неправилно издадени актове и постановления. Адвокатът ще работи в тясно сътрудничество с клиентите си, за да разбере всички обстоятелства около случая и да представи най-силните възможни аргументи в полза на обжалването.

Освен това Асен Димов може да предостави съвети и насоки на своите клиенти относно това как да предотвратят бъдещи нарушения и да избегнат подобни административни санкции. Той цени важността на пътната безопасност и законодателството, свързано с пътното движение, и е ангажиран да помогне на своите клиенти да се справят с такива проблеми по възможно най-добрия начин.

Адвокат Асен Димов е надежден партньор, на когото може да разчитате, когато става въпрос за обжалване на актове и постановления на КАТ. С неговата помощ, ще имате експертна защита и качествено представителство, което ще ви помогне да се изправите пред административните и съдебни органи с увереност и да се борите за вашите права и интереси.

Какво да правим при проверка за алкохол или наркотици от КАТ

При проверка за алкохол или наркотици от страна на КАТ, е важно да останете спокойни, съобразителни и да следвате следните стъпки:

  • Спазвайте указанията на полицая: Когато ви спрат, незабавно намалете скоростта и спрете на безопасно място. Съблюдавайте всички трафик регламенти и слушайте внимателно указанията на полицая.

  • Покажете уважение и сътрудничество: При общуването с полицая, бъдете вежливи и сътрудничествайте. Предоставете своята лична карта, шофьорска книжка и регистрационни документи на автомобила, ако се изисква.

  • Информирайте се за своите права: В случай, че полицаят иска да направи проверка за алкохол или наркотици, можете да попитате защо има подозрение и какъв е хода на теста. Обърнете внимание на действията на полицая и ако имате съмнения относно законосъобразността на процедурата, изразете ги вежливо.

  • Сътрудничете при теста: Ако сте подложени на тест за алкохол или наркотици, сътрудничете с полицая. Отказът да се подложите на теста може да доведе до административни и наказателни последици.

  • При положителен резултат: Ако тестът за алкохол или наркотици е положителен, може да ви се наложи да се поддадете на допълнителни изследвания или да бъдете задържани. В такива случаи, е препоръчително да се консултирате с адвокат, като например адвокат Асен Димов, който може да ви представлява и да защитава вашите права.

  • При отрицателен резултат: Ако тестът е отрицателен, полицаят трябва да ви освободи и да ви позволи да продължите пътуването си. Уверете се, че сте получили всички свои документи об

Бързо набиране