Ще Ви помогнем да се справите с проблемите по съдебен ред. За контакт!
Ще увеличим шансовете Ви да спечелите ДЕЛОТО За контакт!

Имате въпроси?
Попитайте ни

0895 434 393 , 052 60 65 65

За Адвокат Димов!

Адвокат Асен Христов Димов е с 16 годишен правен стаж и извършва юридически услуги и правни консултации. Адвокат Асен Димов разполага с кантора на лесно и удобно място в центъра на град Варна.

Адвокат Асен Димов практикува наказателно и гражданско право и разполага с правомощията да води дела, да сключва споразумения и сътрудничи при: Проблеми със Застрахователи по изплащане на обезщетения или откази за изплащането по каско и Гражданска Отговорност; Проблеми свързани с нарушения на ЗДП и регистрации на МПС. Пълна и всестранна защита по дела свързани с употреба на алкохол, без свидетелство за управление на МПС и настъпване на ПТП с пострадали лица; Защита и процесуално представителство по всякакви наказателни дела; Завеждане на искови молби, за получаване на обезщетения когато има пострадали или загинали при ПТП; Обезщетения при трудови злополуки; Проблеми с издръжката на деца, родителски права и разводи; Също така изготвя договори, удостоверения, покани, нотариални актове и пълномощни.

Адвокатът е юрист, който е оправомощен от закона да предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури. Адвокатите представляват клиентите си в съда и при други спорни ситуации, както и осъществяват консултиране на различни сделки и казуси. Адвокатите в България са организирани в адвокатски колегии.

Ако търсите адвокат или искате да научите нещо повече за Вашите права, Вие сте попаднали на правилното място!

Искаме да Ви дадем знания за правата, задълженията и отговорностите на гражданите и техните организации както и да обясним юридическите правила, които трябва да направят обществените отношения по-справедливи.

Търсете навреме професионална помощ, тълкуването и прилагането на закона не е работа за самодейци.

Наказателно право

Наказателното право представлява система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършването на престъпления.

Транспортно право

Адвокати и консултанти по транспортно право. Международна правна помощ по въпросите на морския, въздушния и сухопътния транспорт.

ПТП

В наши дни автомобилът е едно необходимост. Никой не е застрахован от произшествия и това налага отговорното ми поведение и отношение на пътя като шофьор.

Услуги

Целта на адвокат Асен Димов е да предложи на своите клиенти индивидуален подход, професионално обслужване и качествена консултантска помощ по търговско, гражданско, трудово, семейно и наследствено право и право на индустриална собственост.